Saltar al contenido

gnosaronol

מערכת שקופה לעידוד עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל נערות ליווי ברמלה – ספק לבנות תעסוקה טובה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים הופכים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמאפשרת לעשות שותפות ארוכה -קו, אשר תהפוך לנוחה לעובדים ולקוחותינו.עם הגעת ישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי ברצונו של העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה נועד בדיוק לעלויות המודל. המחיר הממוצע של דירות יומיות בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.

error: Content is protected !!