Saltar al contenido

viverycomp

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי אך ורק במשאלת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות אך ורק במאזן העובד. המחיר הממוצע של שכירת הדירות היומית של דירות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים נלקחים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית נערות ליווי בהרצליה – צור את התעסוקה הטובה ביותר לעובדים עם רווחים משמעותיים, ואנשינו הופכים שירותים בלעדית לנכסים הטובים ביותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית ולקוחותינו יהפכו לרווחיים.

error: Content is protected !!